EMDB > All Movies > D > De nieuwe wildernis
bar orange to black
De nieuwe wildernis (2013)  link to De nieuwe wildernis on IMDb  link to trailer on *s

Number: 1484

cover De nieuwe wildernis

IMDb Rating:
star star star star star star star star star star
7,1/10
User Rating:
star star star star star star star star star star

Country: Netherlands,

Spoken Languages: Dutch, Flemish

Genre(s): Documentary

Director(s): Ruben Smit

Cast: Harry Piekema (voice of Narrator)

Medium: Bluray, Dolby Digital 5.1 - English

Subtitles: Dutch

Plot Outline: Onder de rook van Amsterdam, in een van ‘s werelds dichtst bevolkte landen, op een stuk land dat veertig jaar geleden nog onder water stond, heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure. In de Oostvaardersplassen speelt zich een uniek schouwspel af: de natuur bepaalt hier het ritme. Het resultaat is een ongerept stuk wildernis in de drooggelegde Flevopolder dat model staat voor Nederlandse deltanatuur. De Nieuwe Wildernis wil de ziel van deze bloeiende, waterrijke delta blootleggen.

Loaned: Jack & Anita