Cover De nieuwe wildernis

IMDb Rating:
star star star star star star star star star star 7.1/10

User Rating:
star star star star star star star star star star

Director(s): Ruben Smit

Country: Netherlands   Studio: DFW

Duration:

Genre(s): Documentary

Codec: H.264/MPEG-4 AVC   Aspect ratio: Anamorphic Widescreen

Spoken Languages: Dutch, Flemish   

Audio Streams: Dolby Digital 5.1 - English

Subtitles: Dutch

Storyline: Onder de rook van Amsterdam, in een van ‘s werelds dichtst bevolkte landen, op een stuk land dat veertig jaar geleden nog onder water stond, heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure. In de Oostvaardersplassen speelt zich een uniek schouwspel af: de natuur bepaalt hier het ritme. Het resultaat is een ongerept stuk wildernis in de drooggelegde Flevopolder dat model staat voor Nederlandse deltanatuur. De Nieuwe Wildernis wil de ziel van deze bloeiende, waterrijke delta blootleggen.

Custom Field 1:

Custom Field 2:

Medium: Bluray   Source: BluRay Disc   Loaned: Jack & Anita   File Size:

Number: 1484   Custom Number: